Recents in Beach

Không tìm thấy hộp thoại Point style trong CAD?

Hộp hoạt POINT STYLE  được dùng để để thay đổi kiểu hiển thị của điểm (point)
Khi cần thay đổi kiểu hiển thị của điểm (point) thì bạn cần gọi hộp thoại này ra.

Cách 1: Gọi bằng lệnh tắt
Gõ lệnh ddptype để gọi hộp thoại


Cách 2: Gọi thông qua menu
Làm như hình dưới

Đăng nhận xét

0 Nhận xét