Không tìm thấy hộp thoại Point style trong CAD?

Hộp hoạt POINT STYLE  được dùng để để thay đổi kiểu hiển thị của điểm (point)
Khi cần thay đổi kiểu hiển thị của điểm (point) thì bạn cần gọi hộp thoại này ra.

Cách 1: Gọi bằng lệnh tắt
Gõ lệnh ddptype để gọi hộp thoại


Cách 2: Gọi thông qua menu
Làm như hình dưới

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những điều kiêng kị về hình thái ngôi nhà

eTransmit – Công cụ đóng gói file Autocad