Tổng hợp Thông tư của Bộ xây dựng năm 2016

Tổng hợp các Thông tư Bộ Xây dựng đã ban hành tính đến 1/4/2016.
1. Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật http://goo.gl/gHDMGI
2. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư http://goo.gl/Khk2H4
3. Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựnghttp://goo.gl/1xmMNv
4. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng http://goo.gl/UFuIIg
5. Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng http://goo.gl/g8vcUa
6. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng http://goo.gl/i3PFg1
7. Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình http://goo.gl/gt8oa3
8. Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng http://goo.gl/b08ek0Nguồn: facebook.com/groups/dutoangxd.vn

1 nhận xét so far

Bài viết rất hữu ích cho tôi. xin cảm ơn

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY