Cách thống kê thép sàn diện tích hình tròn, tính chiều dài trung bình thép sàn tròn

Bài toán đặt ra ở dây là bạn có một bản sàn hình tròn, ví dụ đáy hố ga hình tròn, dáy bể nước hình tròn hay một sàn hình tròn. Kích thước của thép sàn trong trường hợp này sẽ thay đổi tùy theo vị trí của thanh thép. Bạn không thể thống kê kích thước của từng thanh một vì làm như vậy là không khoa học, rất mất thời gian với những sàn lớn.!


CHIỀU DÀI TRUNG BÌNH CỦA THANH THÉP TRONG CẤU KIỆN CÓ MẶT BẰNG HÌNH TRÒN

Để thống kê khối lượng cốt thép cho các cấu kiện có mặt bằng hình tròn ví dụ đáy bể chứa nước hình tròn v.v.., cần xác định được chiều dài trung bình của các thanh thép. Chiều dài trung bình của thanh thép trong trường hợp này cần được xác định thông qua phương pháp cân bằng diện tích như trình bày dưới đây.
Với cùng số lượng thanh thép là: n = D / a trong đó D là đường kính hình tròn và a là khoảng rải, thì chiều dài trung bình của thanh thép Ltb là chiều dài thỏa mãn tổng chiều dài của n thanh thép trong cả hai trường hợp là bằng nhau. Do tổng chiều dài bằng nhau và cùng khoảng rải là a, nên diện tích của hai hình tạo bởi các thanh thép (và khoảng rải giữa chúng) là bằng nhau. Trong khi diện tích hình tròn bằng A1 = π * D2 / 4, thì diện tích của hình chữ nhật tương ứng (tạo bởi thanh thép có chiều dài Ltbvà khoảng rải giữa chúng) bằng A2 = Ltb * a * n = Ltb * a * D / a = Ltb * D
Để diện tích hai hình bằng nhau A1 = A2, ta cần có: Ltb = π * D / 4 ≈ 0.785 * D
Do đó, chiều dài trung bình của thanh thép trong cấu kiện tiết diện tròn được xác định bằng: Ltb = 0.785 * D

Bài viết trên thuvien.ketcausoft.com

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY