Vẽ đường PLINE từ danh sách các tọa độ có sẵn trong CAD

- Bạn cần vẽ một tuyến đường, tuyến ống, 1 tuyến tim trục sau khi đã khảo sát các tọa độ từ thực tế. Từ lệnh PL (pline) và một danh sách các tọa độ có sẵn. Dưới đây là các bước để bạn thực hiện

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY