Lệnh DR (draworder) đảo 2 đối tượng xếp chồng lên nhau trong CAD

Bạn có 2 đối tượng, VD: 1 đường thẳng và 1 hình tròn. Hình tròn của bạn đang đè lên (che khuất) đường thẳng. Bạn muốn đảo ngược lại tức là cho đường thẳng đè lên hình tròn. Bạn dùng Lệnh DR (draworder) để đảo 2 đối tượng xếp chồng lên nhau trong CAD
Các bước:
DR (draworder): Enter
Lựa chọn đường thẳng: Enter
Gõ tiếp A (Above objects): Enter
Chọn đường tròn: Enter


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY