Bản vẽ kiến trúc Khách sạn 4 sao KHATOCO 17 tầng

Bản vẽ kiến trúc Khách sạn 4 sao KHATOCO 17 tầng

Khách sạn 17 tầng nổi và 2 tầng hầm có diện tích 25m x 37,1m. Hồ sơ tham khảo gồm kiến trúc, phối cảnh.

Download: Tại đây - Pass: @archfree.com123

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY