AutoCAD: Nhỡ tay tắt mất thanh công cụ? Phải làm sao.

Tags

Đang vẽ vời vô tình click chuột tắt mất thanh công cụ trong AutoCAD. Phải làm thế nào.
Đơn giản thôi. Làm như sau:

Cách 1

1. Click View trên main toolbars.
2. chọn Toolbars.
3. Chọn thứ bạn cần.
4. Click Ok.

Cách 2

Lệnh OP -> đến tab Profile -> click Reset -> ok

Cách 3

Chọn Tool..Plettes..Ribbon

Cách 4

Menu Tools > Workspaces > AutoCAD Classic

(khuyên dùng cách 2)


(Tham khảo từ tinhocvang)

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY