TCXDVN 316-2004: Blôc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

Tags


TCXDVN 316-2004: Blôc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCXDVN 316-2004
Blôc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật
Blocks of lightweight concrete – Specifications


Download : http://www.mediafire.com/?5l9rsta6and8abr
http://webxaydung.vn/forum

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY