TCXD 198-1997: Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

Tags

TCXD 198-1997: Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối

TCXD 198-1997
Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối
High rise building – Guide for design of monolithic reinforced concrete structures

Download :http://www.mediafire.com/?v01z8oz2zdbmkt6

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY