22TCN 335-06: Cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD


22TCN 335-06: Cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD

22TCN 335-06
Cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD (Falling Weight Deflectometor)
http://www.mediafire.com/?sj2bhq95ffhd47ahttp://webxaydung.vn
QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY