Thư viện Block cho Autocad

trang web cho phép download free rất nhiều mẫu block, anh em tham khảo để sử dụng hữu ích nhé
Link: http://www.cadforum.cz/catalog_en/
QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY