Thiết kế môn học, BTL Chuyên ngành cầu đường bộ


Thiết kế môn học, Bài tập lớn Chuyên ngành cầu đường bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Chuyên ngành: Cầu - Đường bộ

A. BÀI TẬP LỚN

1. BTL Mố trụ cầu
2. BTL Kết cấu thép
3. BTL Kiểm định cầu
4. BTL Cầu bê tông F2
5. BTL Tổ chức thi công đường
6. BTL Thiết kế đường ôtô
7. BTL Thi công cầu

B. THIẾT KẾ MÔN HỌC

1. TKMH Kết cấu bê tông
2. TKMH Nền và móng
3. TKMH Cầu bê tông F1
4. TKMH Cầu thép F1

Link folders: 
Mã:
http://www.mediafire.com/?78ys82r8x3s95

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY