File cad Bản vẽ Phan thiết resort

Bản vẽ Phan thiết resort


Đầy đủ 

Mặt bằng tổng thể
http://www.mediafire.com/?7qb3fxw0bb5whq6

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY