Bản vẽ Mẫu các loại cọc khoan nhồi

Bản vẽ  Mẫu các loại cọc khoan nhồi


1. Cọc KN D=1m:

2. Cọc KN D=1.2m:

3. Cọc KN D=1m:

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY