Bản vẽ các loại gối cầu (File CAD DWG)

Bản vẽ các loại gối cầu

Một số bản vẽ gối cầu: Gối cao su, gối chậu...

Download:
http://www.mediafire.com/?4doga2ffi695ud9

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY