Vấn đề thiết kế cốt thép sử dụng Robot analysis professional


 Vấn đề thiết kế cốt thép sử dụng Robot analysis professional

Wow! quay trở lại sau thời gian dài cho việc làm đồ án tốt nghiệp và thời gian sau Tết, hnay chúng ta sẽ tìm hiểu về việc làm sao để có thể sử dụng RSAP trong việc tính toán thiết kế cốt thép.
Ở đây tôi sử dụng mô hình ví dụ : (đồ án mẫu BTCT 2- Khung bê tông cốt thép của PGS-TS. Lê Bá Huế )
- Cài đặt các thông số Job prefrences:
+ Fores: 

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY