Tài liệu bê tông cốt thép (tổng hợp)

tài liệu môn Bê tông cốt thép

1. Đồ án thiết kế môn học Bê Tông Cốt Thép I - GVHD Phạm Tiến Cường Download

2. Câu hỏi và đáp án về đồ án Bê Tông Cốt Thép Download

3. Bản vẽ BTCT tham khảo của Trần Văn Ban Download

4. Bản vẽ BTCT tham khảo của Lê Phước Tới Download

5. Tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 356 2005 KC BTCT Tải về

6. Điều chỉnh về thiết kế kết cấu BTCT trong Sap 2000 Tải về

7. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu Tải về

8. Tính toán cột BTCT - Nguyễn Đình Cống Tải Về

9. Một số vấn đề BTCT liên quan đến nhà cao tầng. Tải về

10. Thuyết minh sàn sường BTCT toàn khối - Phương Tải Về

11. Mặt đường BTCT liên tục Tải về

12. Giáo trình BTCT Tải Về.

13. Tiêu chuẩn bản vẽ thi công TCVN 5572-1991 Tải về

14. Đồ án Bê Tông Cốt Thép 2 Tải Về

15. Giáo trình thiết kế BTCT ĐH Đà Nẵng - Slide Tải về

16. Các đồ án thiết kế sàn sường BTCT toàn khối tham khảo.
- Bùi Văn Tung. Tải Về
- Đào Nguyên Dương.Tải Về
- Hoàng Quang Khải.Tải Về
- Lê Thanh Sơn.Tải Về
- Lê Tuấn Anh.Tải Về
- Lê Văn Trịnh.Tải Về
- Nguyễn Tiến Lộc.Tải Về
- Nguyễn Tuấn Hưng.Tải Về
- Tống Đức Bình.Tải Về
- Trần Vũ.Tải Về
- Vũ Đình Lâm.Tải Về

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY