Đồ án kỹ thuật thi công nhà 20 tầng

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
A. Đặc điểm về kiến trúc và kết cấu của công trình
Công trình : Nhà làm việc của Viện khoa học công nghệ tàu thủy
Địa điểm : 115 Định Công- Hoàng Mai- Hà nội
Công trình gồm 23 tầng 3 tầng hầm.
Chiều cao các tầng đều 4m
Chiều cao toàn bộ công trình : +92.00m
Diện tích toàn bộ công trình: 51mX25,5m=1300m2 
Kích thước cấu kiện cơ bản:
- Cột:
Tất cả các cột có kích thước: 1000 x 1000
- Dầm:
Với 31 dầm có tiết diện: 700 x 300 x 8500 mm.
Với 17 dầm có tiết diện: 1000 x 400 x 8500 mm.
- Vách:
Tiết diện: 2(300 x 2800); 8(2500 x 300); 2(8000 x 300); 4(1400x300); 2(1600x300); 2(950x300).
- Sàn:
Với 14 ô sàn có tiết diện: 150 x 8500 x 8500 mm.
Với 02 ô sàn có tiết diện: 150 x 8500 x 5800 mm.
Với 01 ô sàn có tiết diện: 150 x 2600 x 8500 mm.
Với 20 dầm sàn có tiết diện: 300 x 8500 mm.

B. Đặc điểm về địa hình, địa mạo, thuỷ văn của khu vực xây dựng công trình
Công trình được xây dựng tại vị trí mặt bằng mới được tháo dỡ tại nhà làm việc cũ.
Mặt bằng khu đất rộng , công trình nằm trên khu có độ dốc nhỏ( i = 7%).
Công trình xây xen cấy trong thị trấn
Công trình nằm trên khu vực có đặc điểm :
Mùa mưa bắt đầu từ giữa tháng 3, kết thúc vào cuối tháng 5, các tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 4 và tháng 5 có lượng mưa khoảng 300mm, trong mùa mưa thường có gió bão , tần suất gió từ 25% - 50%, rất ít khi xảy ra mưa đá. Nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 và 5 vào khoảng 30oC Do vạy ta thi công CT vào mùa khô.
1. GIẢI PHÁP THI CÔNG:
1.1. Tính khối lượng sơ bộ các công việc(tính cho tầng điển hình):
1.1.1. Phần bê tông:
a- Bê tông cột:
Cột tầng 5 có tiết diện: b x h = (1000 x 1000) mm.
Thể tích bê tông mỗi cột: V1 = H x b x h = 4 x 1 x 1 = 4m3.
Tổng thể tích bê tông cột tầng 5: V = 23 x V1 = 23 x 4 = 92m3.
b- Bê tông vách:
Vách tầng 5 có tiết diện: 2(300 x 2800); 8(2500 x 300); 2(8000 x 300); 4(1400x300); 2(1600x300); 2(950x300).
Thể tích bê tông vách: V1 = H x b x h 
V1 = 4.[2(0,3.2,8) + 8(0,3.2,5) + 2(0,3x8) + 4(0,3.1,4) + 2(0,3.1,6) + 2(0,3.0,95)] 
= 62,76 m3.
Tổng thể tích bê tông vách tầng 5: V = 62,76 m3.
c- Bê tông dầm tầng 5:
Thể tích bê tông mỗi dầm sàn: V1 = H x b x h.
Với 31 dầm có tiết diện: 700 x 300 x 8500 mm.
Với 17 dầm có tiết diện: 1000 x 400 x 8500 mm.
V1 = 31.(0,7 x 0,3 x 8,5) = 55,335 m3.
V2 = 17.(0,4 x 1,0 x 8,5) = 57,8 m3.
Tổng thể tích bê tông dầm tầng 5: V = V1 + V2 = 55,335 + 57,8 = 113,135 m3.
d- Bê tông sàn tầng 5:
Thể tích bê tông mỗi ô sàn: V1 = H x b x h.
Với 14 ô sàn có tiết diện: 150 x 8500 x 8500 mm.
Với 02 ô sàn có tiết diện: 150 x 8500 x 5800 mm.
Với 01 ô sàn có tiết diện: 150 x 2600 x 8500 mm.
Với 20 dầm sàn có tiết diện: 300 x 8500 mm.
V1 = 14.(0,15 x 8,5 x 8,5) + 2.(0,15.8,5.5,8) + 0,15.8,5.8,5/2 - 20(0,15.0,3.8,5) 
+ 0,15.2,6.8,5 = 180,02 m3.
Tổng thể tích bê tông sàn tầng 5: V = 180,02 m3.
Tổng thể tích bê tông phục thi công tầng điển hình (tầng 5):
V = 92 + 62,76 + 180,02 + 113,135 = 435,495 m3.

Posted Image


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY