NGHIÊN C U TĂNG CƯ NG K T C U BÊ TÔNG C T THÉP B NG T M DÁN FIBER REINFORCED POLYMER

1. Tính cn thit ca Đ tài
Hin nay, các công trình xây dng phc v dân sinh sau mt
thi gian Đua vào s dng, mt s công trình Đã xung cp cn
phi có các bin pháp sa cha, ci to và nâng cp. Nguyên nhân
dn Đn nhng hng hóc và công trình xung cp có th k ra nhu
sau:
Nhng sai sót trong giai Đon thit k
- Nhng li do thit k bao gm:  Các quy Đnh v ti trng, d báo mc tang trung ca ti
trng chua chính xác;  Các quy Đnh v vt liu chua Đng b;  Tiêu chun thit k còn chp vá không thng nht.
 - Sai sót trong bn v thit k: Các li trong bn v do khâu
kim soát cht lung kém.
[URL=http://www.4shared.com/office/ujrareHV/nghien_cuu_tang_cuong_ket_cau_.html][IMG]http://dc361.4shared.com/img/ujrareHV/0.4580015530919245/nghien_cuu_tang_cuong_ket_cau_.pdf[/IMG][/URL]

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY