Thiết lập đường dẫn đến các thư mục mặc định trong Revit 2011-2013

Trong Revit 2012 và 2013, khi mới cài đặt xong, các thư mục Template và Library thường chỉ mặc định đến các thư mục hệ Anh. Để khắc phục việc phải tìm lại thư mục hệ Mét, các bạn đọc bài dưới đây tôi vừa viết để thiết lập theo hệ Mét. RAC 2013-Duong Dan Thu Muc

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY