Giáo trình kết cấu thép gỗ

Giáo trình kết cấu môn thép – gỗ

Giáo trình kết cấu môn thép – gỗ

Tài liệu " Giáo trình kết cấu thép – gỗ " là một trong những tài liệu giảng dạy mon hoc Kết cấu thép – gỗ trong các trường đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng. tài liệu phục vụ cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh trung học chuyên nghiệp xây dựng dân dụng và công nghiệp

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY