Trắc địa đại cương

Trắc địa hay còn gọi là trắc đạc, là một ngành khoa học về đo đạc và xử lý số liệu đo đạc địa hình và địa vật nằm trên bề mặt Trái Đất. Trắc địa là đo đạc vị trí tọa độ (kinh độ, vĩ độ, cao độ), hình dạng, kích thước, phương hướng của địa hình mặt đất và địa vật nằm trên mặt đất.
Trong ngành xây dựng, có bộ môn Trắc Địa và thực tập Trắc Địa (Học cách đo và sử dụng các loại máy kinh vĩ… ). Tuy nhiên môn này có lẽ sử dụng nhiều cho bên Giao Thông (XD Cầu Đường..) hơn ^^!
Tên File: Ebook – Trắc Địa Đại Cương – © Trần Văn Quảng – NXB Xây Dựng HN


Nguồn: Diễn đàn xây dựng

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY