TỔNG HỢP ĐỒ ÁN CHO SINH VIÊN XÂY DỰNG

TỔNG HỢP ĐỒ ÁN CHO SINH VIÊN XÂY DỰNG
A BÊ TÔNG CỐT THÉP 1(3 file rar khoảng 25Mb)
http://www.mediafire.com/?m38q43jn4182zm8
http://www.mediafire.com/?r9evrxrqrcni182
http://www.mediafire.com/?qna3374wyd03v3a

ĐA BÊ TÔNG CỐT THÉP 2(1 file rar khoảng 36Mb)
http://www.mediafire.com/?clt5qebhutvlt6u

ĐA KIẾN TRÚC DÂN DỤNG(1 file rar khoảng 8Mb)
http://www.mediafire.com/?kly2qcplsdm5xps

ĐA KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP(1 file rar khoảng 5Mb)
http://www.mediafire.com/?926gsfjcxg4cbko

ĐA KẾT CẤU THÉP(4 file rar khoảng 73Mb)
part1:http://www.mediafire.com/?i2m8y699ggkdc1r
part2:http://www.mediafire.com/?7y4imx1n82744vb
part3:http://www.mediafire.com/?vxez37m6sjq40q7
part4:http://www.mediafire.com/?q4xnqr3g17dnso6
http://www.mediafire.com/?xramh4v5p2sfj28

ĐA NỀN MÓNG(3 file rar khoảng 50Mb)
part1:http://www.mediafire.com/?clvpaeenwa9ejsy
part2:http://www.mediafire.com/?220j9ww30i1812f
part3:http://www.mediafire.com/?g9b8o8thcur2jxc

ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG 1(4 file rar khoảng 200Mb)
http://www.mediafire.com/?49a421c7tc6z846
part1:http://www.mediafire.com/?dgtd3d5f7dxz04f
part2:http://www.mediafire.com/?t45hf6fbinj8bm9
part3:http://www.mediafire.com/?33jn5ibbbfvqh47

http://www.mediafire.com/?vb88d077cslp96d
http://www.mediafire.com/?clt2pltnctuuaf2
http://www.mediafire.com/?ho9yv4ccsyloojo

ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG(4 file rar khoảng 320Mb)
http://www.mediafire.com/?acca6ycgj6ajuc4
part1:http://www.mediafire.com/?df79qljrdmlytv9
part2:http://www.mediafire.com/?rro48u76sdzvd9u
part3:http://www.mediafire.com/?o3mso7hhblfgbnu
:http://www.mediafire.com/?0wto0mdhe3e42a5

Sách chọn ôtô tự đổ:http://www.mediafire.com/?3tdyneaeqbvmblg
ĐM 24-1776 làm ĐA tctc:http://www.mediafire.com/?yi6h6dp2c9eo05sVui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY