Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

Tác giả:

Nguyễn Quang Chiêu
Trần Tuấn Hiệp
Nội dung

1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục

file pdf
Dung lượng: 14mb
http://www.box.net/shared/os0lt51k40

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY