Tài liệu Lập và thẩm định dự án đầu tư

Tác giả: PGS-TS Nguyễn Văn Hiệp
Sơ lược:
I. Những vấn đề pháp lý liên quan
II. Lập dự án đầu tư
III. Chủ đầu tư
IV. Các bước thiết kế
V. Thẩm định DA ĐT
VI. Điều chỉnh DA ĐT
VII. Thẩm định TK-TDT-DT
VIII. Nguyên tắc lập và QL CP
IX. Vấn đề năng lực tổ chức tư vấn
X. Những vấn đề còn bất cập, tồn tại khi lập DAĐT, thẩm định
XI. Những vấn đề bất cập, tồn tại khi thẩm định TK – TDT – DT
XII. Những ví dụ về “thất thoát – lãng phí” trong đầu tư – xây dựng
XIII. Vấn đề về tổng thầu
XIV. Đổi mới cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY