Qui chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng

- Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành.
- Tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam là văn bản có tính chất luật, do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, nằm trong hệ thống các hoạt động quản lý vĩ mô, cung cấp các giải pháp quản lý và kỹ thuật cụ thể cho các hoạt động xây dựng.


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY