[Portable] Photoshop 5.0 đến 12.0 + tài liệu hướng dẫn

Start download All version Photoshop.
Photoshop 5.0 (Upload 30-5-2010)

Download:

Photoshop 6.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop 7.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop 8.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop 9.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop CS3 - 10.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop CS4 - 11.0 (Upload 30-5-2010)

Download:
Photoshop CS5 - 12.0 (Upload 30-5-2010)


Download:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Photoshop All Version (Upload 10-10-2009)

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY