THẾ NÀO LÀ CÔNG TRÌNH ÍT TẦNG, NHIỀU TẦNG, CAO TẦNG ?


Công trình thấp tầng là công trình có từ 1 đến 3 tầng
Công trình nhiều tầng là công trình có từ 4 đến 9 tầng
Công trình cao tầng là công trình có từ 9 tầng trở lên.
alt
 (nguồn:  mục 3.5 – TCXD.VN.276: 2003)

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY