LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

MỘT SỐ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
1.Đồ án kiến trúc thiết kế nhà 18 tầng đầy đủ thuyết minh và bản vẽ :
Móng:

http://www.ziddu.com/download/12051408/MONG.rar.html

Thuyết minh:

http://www.ziddu.com/download/12051409/TMINH.rar.html
Kết cấu:

http://www.ziddu.com/download/12051410/KETCAU.rar.html
Kết cấu:

http://www.ziddu.com/download/120514...NTRUC.rar.html


2. Thiết kế cầu bà lớn thuyết minh và bản vẽ:
Bản vẽ:


http://www.ziddu.com/download/12051773/BanVe.rar.html

Thuyết minh:


http://www.ziddu.com/download/120517...tMinh.rar.html


3. Công trình được giao nhiêm vụ thiết kế là VIỆN Y HỌC CÁC BỆNH LÂM SÀNG NHIẸT ĐỚI:
Thuyết Minh:


http://www.ziddu.com/download/120519...tminh.rar.html

Thi công:

http://www.ziddu.com/download/120519...gxong.rar.html

Kiến trúc:

http://www.ziddu.com/download/120519...cxong.rar.html

Kết cấu:

http://www.ziddu.com/download/120519...uxong.rar.html


4. Thiết kế nhà 5 tầng :
Excel:


http://www.ziddu.com/download/12052139/Excel.rar.html

Tiến độ TC:

http://www.ziddu.com/download/120521...nDoTC.rar.html

Thiết kế KTTC:

http://www.ziddu.com/download/12052141/KTTC.rar.html

Nền móng:

http://www.ziddu.com/download/12052142/NenMong.rar.html

Tính sáp:

http://www.ziddu.com/download/120521...P2000.rar.html

Kết cấu:

http://www.ziddu.com/download/12052144/KetCau.rar.html

Kiến trúc:

http://www.ziddu.com/download/120521...nTruc.rar.html


5. Thiết kế nhà 5 tầng cao 20.5m:
Nền móng:


http://www.ziddu.com/download/12052396/NENMONG.rar.html


Thi công:

http://www.ziddu.com/download/12052397/THICONG.rar.html

Kết cấu:

http://www.ziddu.com/download/12052398/KETCAU.rar.html

Bìa và phụ lục:

http://www.ziddu.com/download/120523...huluc.rar.html


6. Đồ án nước sinh hoạt cho dân:


http://www.ziddu.com/download/12052517/Do__an.zip.html


7.Nghiên cứu, dùng tin học tính toán móng nông dạng dầm đơn hoặc băng giao nhau trên nền đàn hồi ( Theo mô hình nền Winkler ):
http://www.ziddu.com/download/12052568/DATN.rar.html


8. Công trình công ty xuât nhập khẩu xây dựng Việt nam ViNaconex:


http://www.ziddu.com/download/120527...ntruc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052730/Bantinh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052731/Banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052732/Thicong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052733/TM.rar.html


9. Đồ án cấp nước sầm sơn:


http://www.ziddu.com/download/12052919/Banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120529...tminh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052921/LOOPmoi.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052922/Exel.rar.html


10.Đồ án tốt nghiệp cọc khoan nhồi:


http://www.ziddu.com/download/12052965/ketcau.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052966/Exel.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052967/word.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052968/banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12052969/thicong.rar.html


11.Đồ án thiết kế cầu :
http://www.ziddu.com/download/12053087/TMINH.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120530...NHUNG.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12053089/Dam.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120530...ngcau.rar.html


12.Đồ án tốt nghiệp Kinh tế Xây dựng:


http://www.ziddu.com/download/12053197/PHANI.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12053198/PHANII.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12053199/Banve.rar.html


13.Đồ án thiết kế nhà cao tầng:


http://www.ziddu.com/download/120589...CAU45.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120589...ONG15.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120589...RUC10.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120589...ONG30.rar.html


14. Đồ án kiến trúc:


http://www.ziddu.com/download/12059082/Banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120590...tMinh.rar.html


15. Đồ án cấp nước Thị Xã Bắc Ninh:


http://www.ziddu.com/download/120591...tminh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12059125/Banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120591...luong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12059127/loopmoi.rar.html


16.Đồ án cấp nước Bạc Liêu:


http://www.ziddu.com/download/12059189/Banve.rar.html

http://www.ziddu.com/download/120591...tminh.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12059191/hung.rar.html

http://www.ziddu.com/download/12059192/Excel.rar.html
Xử lý nền đất yếu:
http://www.ziddu.com/download/120625...atyeu.rar.html

Thiết kế môn học tổ chức thi công:
http://www.ziddu.com/download/12062530/TCTC.rar.html

Đồ án nền móng:
http://www.ziddu.com/download/120624...ruong.rar.html

Đồ án thi công:
http://www.ziddu.com/download/120624...ng__9.rar.html

Đồ án môn học kỹ thuật thi công:
http://www.ziddu.com/download/120624..._Than.rar.html

Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụng:
http://www.ziddu.com/download/120624..._NGHI.rar.html

Thi công khán đài :
http://www.ziddu.com/download/120624...4COT1.Doc.html

Đồ án cấp nước Nam định:
http://www.ziddu.com/download/120624...Nam_D.rar.html

Đồ án kết cấu thép:
http://www.ziddu.com/download/120624...OJECT.rar.html

Đồ án thi công:
http://www.ziddu.com/download/120624..._cong.rar.html

Đồ án kho bảo quản đông lạnh:
http://www.ziddu.com/download/120624..._dong.rar.html

Thiết kế chung cư C16- khu đô thị trung yên:
http://www.ziddu.com/download/120623...ng_45.rar.html

Đồ án nền móng:
http://www.ziddu.com/download/120623...NMONG.zip.html

Đồ án nền móng chung cư cao tầng Phước Long:
http://www.ziddu.com/download/12062350/cong5.rar.html

Đồ án tổ chức thi công:
http://www.ziddu.com/download/120623...ochuc.rar.html

Đồ án cấp thoát nước:
http://www.ziddu.com/download/120623...-_Phu.rar.html

Đồ án thi công:
http://www.ziddu.com/download/120623...ong_1.rar.html

Thiết kế khung ngang khu công nghiệp 1 tầng:
http://www.ziddu.com/download/12062345/dathep.rar.html

Xem thêm tại: [LVTN] MỘT SỐ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (P.1) ~ GÉNIE CIVIL http://construction-site-vn.blogspot.com/2011/11/o-mot-so-luan-van-tot-nghiep-chuyen.html#ixzz1qxPHgpmy
Chia sẻ tài liệu-Kết nối nhân tài xây dựng

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY