Hướng dẫn xuất kết quả nội lực trong SAP ra Excel

Tags

- đầu tiên các bạn nên biết khái niệm về phần tử của thanh, mặc định thì mỗi tiết diện trong sap được chia ra 9 phần tử (number output station on a frame = 9)

- muốn xuất phần tử dầm chỉ ra nội lực ở 3 tiết diện: đầu , giữa , cuối thì trong sơ đồ khung chọn các phần tử dầm rồi vào: menu Assign > Frame > Output Stations... ở dòng min number station = 3


- tương tự đến phần tử cột, 
muốn xuất nội lực ra tiết diện đầu và cuối thì number station = 2

- sau khi chạy và lưu file xong, xuất file thì vào menu File > Export > sap2000ms excel...
đầu ra nội lực phục vụ cho tổ hợp chỉ cần chọn table: Element Forces - FramesTheo ksxaydung.org

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY