A Guide to the Project Management

Mô hình quản lý dự án của nước ta hiện nay gần như đã hòa nhập với các nước khác trên thế giới. Đây là một cuốn sách gối đầu giường về quản lý dự án
http://www.mediafire.com/?utgoi9zqf4u


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY