[Giáo trình] Định Giá Sản Phẩm Xây Dựng Cơ Bản

Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: Trần Thị Bạch Điệp
Nguồn: Đại học BK Đà Nẵng

Sơ lược:
Mở đầu

Chương 1: Những vấn đề chung và các khái niệm về giá trong xây dựng
Chương 2: Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng cơ bản
Chương 3: Phương pháp xác định tổng mức đầu tư tổng dự toán công trình, dự toán xây dựng CT nhằm quản lý vốn
Chương 4: Phương pháp xác định giá thầu mới giá dự thầu, giá hợp đồng đối với các công trình được xây dựng bằng nguồn vốn trong nước
Chương 5: Phương pháp lập giá dự thầu quốc tế đối với các dự án xây dựng dùng vốn FDI tại Việt Nam
Chương 6: Tạm ứng thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
Phụ lục

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY