GIáo trình Hướng Dẫn Adobe Premiere CS4


Khái niệm về phim & thao tác cơ bản về Adobe Premiere "sự lưu ảnh" (persistence of vision - tính bền của thị giác). "Sự lưu ảnh" cho phép con người có thể nhìn một chuỗi những hình ảnh khác nhau thành 1 chuyển động liên tục. Toàn bộ quá trình làm phim và xem phim cho đến ngày nay đều dựa trên học thuyết này.
Khái niệm về phim & thao tác 
cơ bản về Adobe Premiere
- Khái niệm về phim ảnh
- Giới thiệu
- Khởi động
- Tạo và xác định thông số của dự án
- Giao diện màn hình
- Thao tác cơ bản với File
- Làm việc với cửa sổ, Project, Monitor source, Monitor Program, Timeline
- Nhóm công cụ cơ bản – Render work area
- Thực hành biên tập cơ bản

Dowload : GIáo trình Adobe Premiere CS4

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY