[Ebook] Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: PGS.TS Bùi Xuân Cậy, ThS Nguyễn Quan Phúc
Nguồn: Đại học Giao thông Vận tải- Nhà suất bản giao thông vận tảinăm 2007
Sơ lược:
Chương 1. Các khái niệm sử dụng trong môn học thiết kế hình họcđường ô tô
Chương 2. Sực huyển động của ô tô trên đường
Chương 3. Thiết kế bình đồ tuyến
Chương 4. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang
Chương 5. Thiết kếcảnh quan và phối hợp các yếu tố tuyến đường ô tô
Chương 6. Thiết kế nút giao thông 
Tài liệu tham khảo


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY