Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép (Ebook)

Tác giả: Nguyễn VIết Trung
Nguồn: Nhà xuất bản xây dựng 2004
Tổng quan về các công nghệ hiện đại thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp liên tục. 
Công nghệ dầm super-T. Liên tục hóa kết cấu nhịp cầu giản. 
Công nghệ đúc bê tông tại chỗ trên đà giáo di động. 
Công nghệ lắp ghép cầu bê tông cốt thép phân đoạn trên đà giáo di động. 
Công nghệ thi công dầm liên tục theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. 
Cầu vòm ống thép nhồi bê tông. 
Cơ sở tính toán cầu bê tông cốt thép


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY