Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

[Ebook] Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật 


Cuốn "CẨM NANG DÙNG CHO KỸ SƯ ĐỊA KỸ THUẬT", NXD Xây Dựng, Hà Nội, 2004, của TRẦN VĂN VIỆT.
Giá bán 85.000 đ, tên tiếng Anh là "Geotechnical Engineer's Handbook", do GS.TS. Vũ Công Ngữ viết LỜI GIỚI THIỆU.
Theo đó, người viết sách này là một Kỹ sư Chuyên nghiệp (Professional Engineer - P.E.).


Sách tập hợp một số kiến thức và kinh nghiệm đã tích luỹ được trong thực tế, và trình bày thành 12 chương: Bao gồm: Từ chương 1 đến chương 4 đề cập đến công tác khảo sát đất nền; Chương 5 đến chương 12 chủ yếu đề cập về công tác phân tích địa kỹ thuật, trong đó Chương 12 trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong địa kỹ thuật ở thời điểm hiện tại.
Hãy bấm vào đây để tải về tòan văn (PDF, 16,8MB) Hoặc http://www.mediafire.com/?w153ny0digy


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY