Bộ video full dướng dẫn REVIT MEP 2008 dùng cho người mới bắt đầu làm quen

Tags

REVIT MEP 2008 - HVAC Project 28 tập đây nè anh em vào tham khảo nhahttp://www.mediafire.com/file/4nmtfz...OUR-FRIEND.wmv
http://www.mediafire.com/file/qujdkn...FACE-VIEWS.wmv
http://www.mediafire.com/file/y1tnex...E-ZONES-P1.wmv
http://www.mediafire.com/file/yin3vj...E-ZONES-P2.wmv
http://www.mediafire.com/file/zzrlbn...SCHEMES-P1.wmv
http://www.mediafire.com/file/jmbzqy...SCHEMES-P2.wmv
http://www.mediafire.com/file/g5ja3n...A-SETTINGS.wmv
http://www.mediafire.com/file/yj3zhj...Y-ANALYSIS.wmv
http://www.mediafire.com/file/nwwwm2...-TERMINALS.wmv
10 http://www.mediafire.com/file/m2jdw4...-DESIGN-P1.wmv
11 http://www.mediafire.com/file/mj2yj5...-DESIGN-P2.wmv
12 http://www.mediafire.com/file/tnzzmm...1-DIFFUSER.wmv
13 http://www.mediafire.com/file/z4yn1t...-DIFFUSERS.wmv
14 http://www.mediafire.com/file/jzmazk...-DIFFUSERS.wmv
15 http://www.mediafire.com/file/izwiyd...DATE-MODEL.wmv
16 http://www.mediafire.com/file/zlm0dg...Y-AIR-DUCT.wmv
17 http://www.mediafire.com/file/5oqizz...-SOLUTIONS.wmv
18 http://www.mediafire.com/file/ygjnnq...UCT-SIZING.wmv
19 http://www.mediafire.com/file/xzxmim...R-DUCTWORK.wmv
20 http://www.mediafire.com/file/mmm1zl...L-FRICTION.wmv
21 http://www.mediafire.com/file/yzmmy4...AIR-SYSTEM.wmv
22 http://www.mediafire.com/file/tiw4tm...G-AC-UNITS.wmv
23 http://www.mediafire.com/file/ldejmk...PLY-AIR-P1.wmv
24 http://www.mediafire.com/file/nmyzmj...PLY-AIR-P2.wmv
25 http://www.mediafire.com/file/jmt2yj...PLY-AIR-P3.wmv
26 http://www.mediafire.com/file/5kzzjm...SYSTEMS-P1.wmv
27 http://www.mediafire.com/file/mgem5w...SYSTEMS-P2.wmv
28 http://www.mediafire.com/file/2ocytf...EM-BROWSER.wmv
EVIT MEP 2008 - Plumbing Project (20) Phần cuối cùng ve RMEP mà tui có thể share cho các bạn chua các bạn học tốt

http://www.mediafire.com/file/m2mmxh...TRODUCTION.wmv
http://www.mediafire.com/file/tdnjyl...-INTERFACE.wmv
http://www.mediafire.com/file/23m0n2...COMPONENTS.wmv
http://www.mediafire.com/file/jjtzdj...PROPERTIES.wmv
http://www.mediafire.com/file/njwwxw...G-FIXTURES.wmv
http://www.mediafire.com/file/y45zwm...STEM-SETUP.wmv
http://www.mediafire.com/file/y1yqgz...-SYSTEM-P1.wmv
http://www.mediafire.com/file/2qmkmg...-SYSTEM-P2.wmv
http://www.mediafire.com/file/4rtwdm...-TEMPLATES.wmv
10 http://www.mediafire.com/file/jilh2z...ANITARY-P1.wmv
11 http://www.mediafire.com/file/mdnmo0...ITH-PIPING.wmv
12 http://www.mediafire.com/file/wzymgj...ANITARY-P2.wmv
13 http://www.mediafire.com/file/d3ojmd...ANITARY-P3.wmv
14 http://www.mediafire.com/file/md2yjx...ANITARY-P4.wmv
15 http://www.mediafire.com/file/zg4mzt...ASTE-STACK.wmv
16 http://www.mediafire.com/file/ynjx2n...INAL-LINES.wmv
17 http://www.mediafire.com/file/czkyej...BING-VENTS.wmv
18 http://www.mediafire.com/file/nwkvm2...STIC-SETUP.wmv
19 http://www.mediafire.com/file/d33imm...TIC-PIPING.wmv
20 http://www.mediafire.com/file/tmydow...TIC-PIPING.wmv

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY