Áp dụng công nghệ kích đẩy trong xây dựng công trình ngầm đô thị

Tóm tắt: Bài báo này trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu bước đầu về công nghệ kích đẩy ống (Pipe Jacking) trong xây dựng công trình ngầm đô thị bao gồm: những nội dung cơ bản của công nghệ, những yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ và những nhận xét khi áp dụng công nghệ này trong xây dựng công trình ngầm đô thị ở Vịêt Nam.


http://www.box.com/s/po461n5fyy906exigsmg

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY