Thủ thuật Google SketchUp (phần 1)

1. Thủ thuật Google SketchUp: Copy & Array
Tạo một bản sao
Tạo nhiều bản sao (Arrays)
Thay đổi số lượng bản sao
External vs Internal arrays
Tạo mảng xoay tròn

2. Thủ thuật Google SketchUp: Mirror
Dù trong SketchUp không có công cụ mirror thực, nhưng ta vẫn dễ dàng mirror mọi thứ dựa vào công cụ Scale.
Nội dung đoạn Video:
Mirror vật thể bằng công cụ Scale
Dùng “Modifier Keys”
Mirror các hình khối đối xứng

3. Thủ thuật Google SketchUp: Layers
Trong SketchUp, Layers hơi khác với những ứng dụng khác. Đoạn video này hướng dẫn cách dùng layers, hộp thoại layers, và vài mẹo về layers khác.

4. Thủ thuật Google SketchUp: Inferencing (Gióng hàng / Canh chỉnh)
Một trong những lý do khiến việc sử dụng SketchUp thật dễ dàng, thoải mái và nhanh chóng chính là khả năng canh chỉnh và gióng hàng các vật thể của nó. Đây là thủ thuật quan trọng mà người dùng SketchUp nào cũng nên làm quen và hiểu rõ.

5. Thủ thuật Google SketchUp: Thiết kế “chính xác”
Đoạn video này hướng dẫn bạn cách sử dụng nhiều công cụ và thủ thuật để có thể thiết kế “chính xác” (kích thước, góc độ,…) trong SketchUp.

6. Thủ thuật Google SketchUp: Intersect with Model (Giao/Cắt)
Nội dung đoạn video:
“Intersect with Model” là gì?
Intersect cơ bản
Các lựa chọn cho Intersect
Thủ thuật Intersect

7. Thủ thuật Google SketchUp: Inference Locking
“Inference locking”: kỹ thuật vẽ hoặc di chuyển đối thượng theo một hướng nhất định. Đoạn video này hướng dẫn bạn cách sử dụng kỹ thuật này và vài ví dụ về “inference locking”.

8. Google SketchUp Techniques: Match Photo Part 1
“Matching photo” là thủ thuật “import” vào một tấm ảnh và canh chỉnh để tọa độ của sketchup khớp với phối cảnh của tấm ảnh đó. Với thủ thuật này, bạn có thể tạo được các mô hình dễ dàng hơn bằng cách đối chiếu trực tiếp lên tấm ảnh đó.

**Google SketchUp Techniques: Match Photo Part 2

Mr. Nguyên ST

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY