Tài liệu tiếng việt sử dụng phần mềm safe

Gửi các bạn tài liệu sử dụng phần mềm tính kết cấu trong xây dựng Safe :

image_ffwrtwyghfjhsjsh.JPGtfjsjshs0001

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY