SAP 2000 v12 - Phần mềm SAP 2000 v 12

TagsI. Lịch sử hình thành.
Phần mềm SAP ( Structural Analysis Program ) được bắt đầu từ các kết qủa nghiên cứu phương pháp số và phương pháp Phần tử hữu hạn trong tính toán cơ học mà người đặt nền móng là Giáo sư Edward L.Wilson (University Avenue Berkeley, California, USA ).
Phiên bản đầu tiên của chương trình được mang tên SAP vào năm 1970 sau đó được phát triển thành SAP 3, SAP IV. SAP 80 được nâng cấp và hoàn thiện vào cuối những năm 1980, nó được coi là mốc đánh dấu sự xuất hiện phần mềm tính toán kết cấu có tính thương mại đầu tiên của họ chương trình SAP.
Phần mềm này được tiếp tục phát triển bởi công ty Computer and Structure Inc ( CSI ). Vào năm 1992, CSI cho ra đời phiên bản tiếp theo là SAP 90, hiện nay vẫn còn được sử dụng rất rộng rãi.
SAP 2000 là một bước đột phá của họ phần mềm SAP, mà theo CSI tuyên bố SAP 2000 là công nghệ ngày nay cho tương lai ( technology today for future ). SAP 2000 đã tích hợp các chức năng phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chức năng thiết kế kết cấu thành một. Ngoài khả năng phân tích các bài toán thường gặp của kết cấu công trình, SAP 2000 đã bổ sung thêm các loại phần tử mẫu và tính năng phân tích kết cấu phi tuyến.
Giao diện của SAP 2000 làm việc hoàn toàn trong môi trường Windows. Toàn bộ qúa trình từ xây dựng mô hình kết cấu, thực hiện tính toán và biểu diễn kết qủa đều có giao diện đồ họa trực quan. Thư viện mẫu (Template) cung cấp một số dạng kết cấu thông dụng nhất, từ đây ta có thể dễ dàng sửa đổi để có được kết cấu như mong muốn.
II. Khả năng của phần mềm SAP 2000.
1. Các khả năng tính toán.
- Phần tử mẫu gồm có :
+ Thanh dầm, dàn ( Frame/ truss ).
+ Tấm vỏ, màng ( Shell/ plate ).
+ Phần tử 2 chiều – ứng suất phẳng biến dạng phẳng, đối xứng trục ( Plane/ asolid ).
+ Phần tử khối ( Solid ).
+ Phần tử phi tuyến ( NLlink ).
- Các liên kết bao gồm :
+ Liên kết cứng
+ Liên kết đàn hồi
+ Liên kết cục bộ khử bớt các thành phần phản lực.
- Nhiều cách thức ràng buộc các phần khác nhau của kết cấu.
- Hệ tọa độ đa hệ : Có thể dùng nhiều hệ tọa độ để mô hình hóa từng phần của kết cấu.
- Vật liệu có thể là tuyến tính đẳng hướng hoặc trực hướng và phi tuyến.
- Một kết cấu có thể có nhiều loại phần tử mẫu.
- Tải trọng bao gồm :
+ Lực tập trung tại nút.
+ Áp lực lên phần tử.
+ Ảnh hưởng của nhiệt độ.
+ Tải trọng điều hòa, tải trọng di động, tải trọng phổ gia tốc…
- Nhiều loại tổ hợp tải trọng.
- Các phân tích kết cấu bao gồm :
+ Phân tích tĩnh và động lực học.
+ Phân tích tuyến tính và phi tuyến, bao gồm cả phân tích về động đất.
+ Phân tích P - delta.
+ Phân tích cầu với tải trọng xe di động.
- Hỗ trợ các tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ, Anh và các nước khác.
- Khả năng giải các bài toán lớn không hạn chế số ẩn số.
- Thuật toán giải ổn định và hiệu suất cao.
2. Các tính năng giao tiếp.
- Nét nổi bật của SAP2000 là người sử dụng có thể giao tiếp về đồ họa trực tiếp trên màn hình. Với sự hỗ trợ của các công cụ mạnh tương tự CAD, việc tạo mô hình kết cấu trở nên dễ dàng hơn.
- Các giao tiếp đồ họa trên các cửa sổ cho phép nhanh chóng tạo ra các mô hình kết cấu từ các thư viện sẵn có. Người dùng có thể thao tác trực tiếp trên các hình ảnh đồ họa hai, ba chiều.
- SAP 2000 cung cấp nhiều tính năng mạnh để mô tả các bài toán kết cấu phổ biến trong thực tế như các tòa nhà, bồn chứa, cầu, đập chắn …
- SAP 2000 có khả năng giao tiếp với một số phần mềm khác đặc biệt là Auto CAD 14.
3. Các phiên bản chính
Standard version (Phiên bản chuẩn) :
+ Capacity : 1500 nodes.
+ Analysis : Static and Dynamic Response Spectrum Analysis.
+ Elements : Frame, Shell, and linear NLLink elements only.
+ Concrete Design : ACI 318-95, AASHTO LRFD 97, BS8110-85, CSA-A23.3-94, EUROCODE 2 ENV 1992-1-1, and NZS 3101-95.
+ Steel Design : AISC-ASD89, AISC-LRFD 94, AASHTA LRFD 97, BS5950-90, CAN/CSA-S16.1.94, and EUROCODE 3 ENV 1993-1-1.
Plus version (Phiên bản nâng cao) :
+ Capacity : Limited by memory and disk space, upper limit of 2.147.483.647 nodes.
+ Analysis : Static, Dynamic Response Spectrum, Bridge Moving load, and Linear Time History Analysis.
+ Elements : Frame, Shell, Plane, Asolid, Solid and linear NLLink elements.
+ Concrete Design : Same as the Standard version.
+ Steel Design : Same as the Standard version.
Nonlinear version (Bản phi tuyến) :
+ Capacity : Limited by memory and disk space, upper limit of 2.147.483.647 nodes.
+ Analysis : Static, Dynamic Response Spectrum, Bridge Moving load, Linear/ Nonlinear Time History Analysis, and Nonlinear Static Analysis ( including Pushover ).
+ Elements : Frame, Shell, Plane, Asolid, Solid and linear/ nonlinear NLLink ( Damper, Plasticity, Base Isolator, Gap/ Hook ) elements.
+ Concrete Design : Same as the Standard version.
+ Steel Design : Same as the Standard version.
Student version (Bản dành cho nghiên cứu) :
+ Capacity : 100 nodes.
+ Analysis : Same as the Plus version.
+ Elements : Same as the Plus version.
+ Concrete Design : Same as the Plus version.
+ Steel Design : Same as the Plus version.
Eduacation version (Bản dành cho học tập) :
+ Capacity : 30 nodes.
+ Analysis : Same as the Nonlinear version.
+ Elements : Same as the Nonlinear version.
+ Concrete Design : Same as the Nonlinear version.
+ Steel Design : Same as the Nonlinear version.
III. Cài đặt.
1. Yêu cầu về phần cứng :
- Bộ xử lý ( CPU ) nên có Pentium 100 trở lên.
- Bộ nhớ RAM nên có 16Mb trở lên.
- Đĩa cứng còn trống 40Mb trở lên (với bài toán > 1000 nút cần khoảng 100Mb).
- Card màn hình : VGA hay SVGA.
2. Hệ điều hành : Win 9x, Win NT.

Đây là phần mềm SAp 2000 v12.
linkdown:

goodluck

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY