Quy trình thi công nhà dân dụng

Mục đích:
Nhằm quy định thống nhất trình tự, cách thức của quá trình thi công xây lắp một ngôi nhà dân dụng  có số tầng từ 1 ¸ 6 tầng và không có các yêu cầu đặc biệt.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này được áp dụng cho các đơn vị tham gia thi công các công trình dân dụng do Công ty Mẹ quản lý, thực hiện.
3. Tài liệu:
-  Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
-  Các quy trình, quy định, hướng dẫn... do Tổng Công ty ban hành, áp dụng.
-  Tài liệu, hồ sơ thiết kế.
4. Định nghĩa:
-  Công trình dân dụng là các công trình thuộc loại: Nhà ở, bệnh viện, trường học, trụ sở, văn phòng...
-  Thi công xây dựng nhà là quá trình triển khai các hoạt động thi công hoàn chỉnh một ngôi nhà dân dụng từ khi bắt đầu cho tới khi nghiệm thu hoàn thành công trình theo hồ sơ thiết kế có sẵn.
5 Nội dung:
5.1. Quy định chung: Tương tự quy trình thi công chung QT.02B
5.2. Quy trình thi công xây lắp hoàn chỉnh một ngôi nhà dân dụng:
Image
Image
Image
Lưu ý:  Trong từng bước thi công việc nghiệm thu (nội bộ và với Chủ đầu tư) được thực hiện theo từng công việc, hạng mục  hoàn thành với các mẫu biên bản nghiệm thu tương ứng.
5.3. Quy trình thi công các hạng mục chính:
5.3.1. Quy trình xử lý nền móng bằng phương pháp ép cọc bê tông cốt thép
Sơ đồ quá trình:
Image
5.3.2.  Quy trình thi công móng bê tông cốt thép:
Image
Image
5.3.3. Quy trình thi công phần thân:
- Nhà khung bê tông cốt thép - Tường gạch xây bao che.
- Trình tự thi công: Từ tầng 1... đến mái.
- Quá trình thi công tuần tự từ Tầng 2, 3, 4....cho tới Tầng mái thực hiện tương tự các bước thi công Tầng 1 (Từ bước 1 đến bước  5 trong Quy trình)
Image
5.3.3. Quy trình thi công mái:
Image

5.3.5. Quy trình thi công phần hoàn thiện:

Việc hoàn thiện được triển khai theo nguyên tắc: Từ trong ra ngoài và Từ trên xuống dưới:
Image
Image
6- Hồ sơ:
- Các tài liệu, hồ sơ của quá trình thi công bao gồm:
+ Tài liệu, hồ sơ pháp lý: 
  - Hợp đồng kinh tế, thoả thuận...
  - Bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt.
  - Biện pháp thiết kế tổ chức thi công, an toàn lao động… đã được A-B, tư vấn  giám sát phê duyệt.
 + Tài liệu, hồ sơ quản lý thi công, chất lượng
 + Tài liệu, hồ sơ thanh quyết toán: Dự toán, biên bản nghiệm thu khối lượng...
- Các tài liệu, hồ sơ này được sắp xếp theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính và hướng dẫn lập hồ sơ hoàn công.
- Hồ sơ công trình được nộp và lưu giữ (theo quy định của Tổng Công ty) tại Công ty Mẹ và  đơn vị thi công.

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY