File excel dự thầu

image_tienluong.pngfsfafa0001
Lên Giải pháp Excel mình tìm thấy 1 bạn chia sẻ file excel dự thầu lấy về cho các bạn tham khảo:

file dự thầu excel (bản update th05-2010). Gồm 2 file: 1 file ch.trình và file kia là 1 ví dụ không liên quan gì.
Thử nghiệm với 1 dự toán khoảng 500 công việc, chỉ mất chưa đầy 1 giờ để hoàn thành (với danh sách MHDG đã có). Và quan trọng hơn: Việc điều chỉnh giá thầu cực kỳ trực quan và cơ động: Chỉ cần đ.chỉnh giá của 1 loại v.tư nào đó trong bảng giá trị v.tư thì bạn sẽ nhìn thấy ngay giá thầu thay đổi theo tương ứng. Một sự thay đổi 2 chiều & tức thì diễn ra ngay trước mắt.
Tiện đây cũng xin mạn phép có vài ý kiến về ch.trình dự toán Acitt: Hôm trước có dịp dùng thử dự toán Acitt, thấy có 1 số vấn đề thế này, tôi đưa ra để các bạn có thể cùng xem xét và thảo luận:
1- Trong bảng khối lượng dự toán:
+ Đơn giá vật tư, nhân công, máy nên để ở dạng text cho nhẹ, vì nó là 1 giá trị bất biến, nếu có thay đổi thì sẽ nhân hệ số ở bảng khác, đâu cần chi công thức ?
+ Phần thành tiền vật tư, nhân công, máy nên làm tròn (bỏ số lẻ thập phân).
+ Nên ghi STT ngay sau khi 1 công việc mới được tạo, giúp người sử dụng kiểm soát được số lượng công việc.
2- Trong bảng phân tích vật tư (PTVT):
+ Định mức vật tư cũng nên để ở dạng text cho nhẹ, vì nó là 1 giá trị bất biến.
3- Trong bảng tổng hợp vật tư (THVT):
+ Nếu trong bảng PTVT có sử dụng 1 vật tư có mã số khác (hoặc sửa mã số vật tư) thì qua bảng THVT tên vật tư bị để trống hoặc bị lỗi, điều này gây sự khó chịu cho người sử dụng.
+ Không xóa dữ liệu cũ trước khi kết xuất bảng THVT mới dẫn đến có tr.hợp còn thừa lại “phần đuôi” của bảng tổng hợp cũ, hoặc gây ra lỗi.
+ Thắc mắc cách tính giá trị vật tư theo kiểu chênh lệch vật tư: 
Tại sao không tính thẳng: Giá trị vật tư = <KL vật tư>*<Đơn giá vật tư tại thời điểm lập dự toán>. 
Mà lại tính: 
+ Giá trị vật tư gốc = <KL vật tư>*<Đơn giá vật tư gốc> (1)
+ Đơn giá vật tư chênh lệch = <Đơn giá vật tư tại thời điểm lập dự toán> trừ <Đơn giá vật tư gốc> (2)
+ Giá trị vật tư chênh lệch = <KL vật tư>*(2) (3).
+ Giá trị vật tư thời điểm = (1) + (3)
Kết xuất 3 bảng mới cho ra 1 giá trị. Trong khi chỉ cần 1 ?
4- Trong bảng Ph.tích đơn giá chi tiết:
+ Điều quan trong nhất với 1 dự toán đấu thầu là có thể cơ động điều chỉnh giá thầu, vì không phải như dự toán, đơn giá trong dự thầu có tính cạnh tranh nên nhà thầu thường phải điều chỉnh tới lui để cho ra 1 giá thầu hợp lý. Ở đây đơn giá vật tư trong bảng PTDG có dạng text, như vậy khi cần điều chỉnh giá thầu (phải điều chỉnh giá vật tư, mà trong bảng PTDG có thể có rất nhiều vật tư giống nhau) ---> phải sửa thủ công từng vật tư.
+ Ngoài ra cũng không có những thông báo hướng dẫn hay cảnh báo giúp người sử dụng biết ch.trình thực hiện thành công hay gặp lỗi gì. Ví dụ: Nếu chưa kết xuất bảng phân tích vật tư (bảng này phải có trước) thì không thể kết xuất bảng tổng hợp vật tư.…Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY