Bài giảng MS-Project

MS Project là một chương trình có khả năng rất lớn, nó được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau, nghĩa là bất cứ một công việc (hay một dự án) nào tuân theo một tiến trình thì đều có thể áp dụng được MS Project. Bên cạnh đó, nó cũng được thiết kế để làm việc theo nhóm và cho phép mở rộng nên nếu như giới thiệu toàn bộ MS Project một cách chi tiết đòi hỏi rất nhiều thời gian cũng như người dùng phải có một tầm hiểu biết nhất định thì đọc mới hiệu quả. Với mục đích hướng dẫn cơ bản, làm sao cho người đọc có thể nắm bắt được các nội dung chính cũng như sử dụng MS Project vào công việc cụ thể của mình (tổ chức thực hiện một dự án thông thường) nên nội dung tài liệu này chỉ giới thiệu các phần cơ bản nhất và cho người dùng đơn

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY