Thiết kế HVAC với Revit MEP 2010

Đây là tài liệu thực hành dành cho những người đã có kiến thức tương đối về Revit MEP.
Các bước đưa ra nhằm định hướng cho người thực hiện một dự án nhanh hơn hiệu quả hơn với Revit

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY