Hướng Dẫn Thiết Kế Navigation với Photoshop

Nav­i­ga­tion rõ ràng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thiết kế web về tính khả dụng, nhưng, ngoài ra, nó còn có là một tâm điểm của diện mạo thiết kế. Các But­ton của thanh Nav­i­ga­tion, thanh Bar và Menu mang đến cho nhà thiết kế cơ hội tuyệt vời để sáng tạo và bổ sung một vài phong cách mới vào thiết kế. Đối với mục đích này, công cụ nào được sử dụng tốt hơn Photoshop?


Đây là một bộ sưu tập gồm 45 hướng dẫn sẽ giúp bạn tạo ra một thanh Nav­i­ga­tion hoàn hảo. Một số hướng dẫn tạo ra kết quả cuối cùng tương tự như một hướng dẫn khác trong danh sách này, nhưng bạn có thể tìm hiểu một điều khác lạ từ mỗi một hướng dẫn vì cách tiếp cận tới mỗi bài hướng dẫn này là khác nhau.
Stun­ning Vista inspired menu


từ PSDTutsSlick blue nav­i­ga­tion menu


từ SigTutorialsGlossy nav­i­ga­tion bar


từ Core GFXQuick glass buttons


từ Bits O’ NewMediaBasic sleek button


từ psFreak.comSleek but­tons


từ OriginMakerVista styled button


từ psFreakShiny green button


từ psFreakSleek glossy blue button


từ AnotherTutorialSiteStyl­ish button


từ OriginMakerGlow­ing buttons


từ OriginMakerStyl­ish blue button


từ Photoshop-Tutorials.usShiny orange button


từ TutorialSubmitterUnique blue button


từ OriginMakerStyl­ish black nav bar


từ Dicat.usVista but­tons using styles only


từ The Not Sim­ple SolutionBlack Vista style button


từ Great DesignXP style navigation


từ Tuto­r­ial GuideGlossy nav­i­ga­tion menu


từ Gamexe.netGlossy style car­bon fibre navigation


từ Pho­to­shop StarPro­fes­sional glossy buttons


từ Pho­to­shop StarSim­ple glossy nav­i­ga­tion buttons


từ Pho­to­shop StarImage sprite nav­i­ga­tion using CSS


từ Style MeltdownOrb but­ton effect


từ BoonageClean and dark nav­i­ga­tion bar


từ Aviva DirectoryNice, clean ver­ti­cal menu


từ bwebi.comFlex­i­ble but­tons using Pho­to­shop shapes and styles


từ VeerleWeb 2.0 style buttons


từ Iris DesignVista style nav bar


từ Aviva DirectoryWeb 2.0 buttons


từ BlogWattsXBox360 style nav bar


từ EvoGFXSim­ple and clean menu bar


từ Pho­to­shop PackGlass type nav­i­ga­tion bar


từ Pixel DigestTabbed nav­i­ga­tion menu


từ UPUP MediaVer­ti­cal nav­i­ga­tion menu


từ EvoGFXPlas­tic nav­i­ga­tion bar


từ Tuto­r­ial ParkBlue but­ton


từ Toxic LabGlossy web 2.0 buttons


từ Aviva DirectoryPixel style nav­i­ga­tion box


từ Aviva DirectoryRed “order now” button


từ Caged FlameAqua but­ton


từ Pragt.netMac but­ton


từ Pragt.netDuo­tone ver­ti­cal menu


từ PegawebGlass but­ton


ftừ Depiction.netSim­ple web button


từ 3by9Pro­fes­sional dark button


từ Aviva Directory
Dịch và biên tập từ:Vandelay-Design


Xem bài viết gốc

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY