Hướng Dẫn Thiết Kế Giao diện Website vớiPhotoshop

Pho­to­shop là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các web­site hấp dẫn. Thật may, nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu tham khảo để cải thiện các kỹ năng của mình hay tìm hiểu một số thủ thuật mới cho việc tạo ra các lay­out và thiết kế trong Pho­to­shop, sẽ có vô số các hướng dẫn đặc biệt dành cho bạn.


Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 35 bài hướng dẫn, với mỗi một hướng dẫn, bạn sẽ được tìm hiểu toàn bộ quá trình tạo ra một web­site được thiết kế trong Pho­to­shop. 35 hướng dẫn này bao gồm tất cả các dạng web­site và các phong cách thiết kế khác nhau, vì vậy, bạn chắc chắn có thể tìm thấy một vài hướng dẫn hữu ích cho mình.

Cre­ate a Sleek, High-End Web Design from ScratchCre­ate a Dark Themed Web Design from ScratchCar­bon Fiber LayoutMak­ing Your Own Port­fo­lio Web PageDesign a Car­toon Grunge Web­site LayoutHand Drawn Layout

//


//
How to Cre­ate a Grunge Web Design in PhotoshopPhoto Port­fo­lio Web Page LayoutPho­tog­ra­phy Port­fo­lio LayoutCre­ative Stu­dio Web Page LayoutOnline Photo Port­fo­lio LayoutSound Sys­tem Stu­dio Web­site LayoutCar Lay­outDesign a Unique Grungy Web­site Layout

//


//
Styl­ish Web Stu­dio LayoutPro­fes­sional Web Lay­out for Busi­ness SolutionsCom­puter Store Web LayoutPro­fes­sional Lay­out for Busi­ness CompanyMak­ing a Tem­plate in PhotoshopWeb Lay­out for Ital­ian RestuarantWeb 2.0 Vec­tor LayoutDesign Stu­dio LayoutPer­sonal Port­fo­lio LayoutBusi­ness LayoutNature Port­fo­lio LayoutHost­ing LayoutWord­Press Mockup LayoutPho­tog­ra­pher Port­fo­lio LayoutWeb Design Lay­out TutorialSoft­ware LayoutDesign a Clean Busi­ness LayoutOld Paper LayoutInte­rior Design LayoutGam­ing LayoutVideo Shar­ing Layout
Dịch và biên tập từ: Vandelay-Design


Xem bài viết gốc

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY