Hiệu Ứng Chữ 3D

text2 photoshop tutorial Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ tạo ra hiệu ứng 3D cho text. Bắt đầu công việc của bạn với việc tạo ra một tập tin mới có kích thước 1280 × 1024 px và 72 dpi.
Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng Rec­tan­gle Tool (U) để vẽ nền của bức tranh.
2 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Tạo Layer mới và điều chỉnh trong Lay­ers’ palette
Blend­ing Options>Gradient Overlay
3 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
4 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
5 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Sử dụng Cus­tom Shape Tool (U), cố gắng thể hiện sao cho các tia đi từ phía trung tâm hình.
6 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Sử dụng Con­vert Point Tool (giữ phím SHIFT) và nhấn CTRL+T, Trong khi đang dùng Main­tain aspect ratio để tập hợp các tia về phía trung tâm tấm hình.
7 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số layer: Opac­ity 70%Fill 0%
Blend­ing Options>Gradient Overlay
8 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
9 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
10 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Tạo layer mới, chọn brush và chỉnh màu đen, Brush Tool (B) (Opac­ity10%) để làm tối đường viền tấm hình.
11 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
12 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo chữ STYLE với mỗi từ là một layer riêng biệt.
13 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
14 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Chỉnh thông số Free Trans­form cho mỗi từ, thay đổi hình dạng giống như hình phía dưới:
15 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Merge các layer có chứa các chữ “STYLE”. Nhấn nút Ctrl, chọn các Layer và sau đó nhấn Ctrl + E. Lúc này chúng ta sẽ giữ nút CTRL và Alt, sau đó bấm nhiều lần nút mũi tên (trên bàn phím).
16 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Merge tất cả Layer, ngoại trừ Layer trên cùng (lay­ers có chứa chữ Style
Blend­ing Options>Gradient Overlay
17 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
18 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Blend­ing Options>Stroke
19 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
20 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Merge the layer này với các thông số trên. Tạo Layer mới, giữ nguyên CTRL và chọn 2 layer, sau đó nhấn phím CTRL + E.
21 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Trên Layer này, tao sử dụng Burn Tool (O) để thêm một vào bóng đổ “shad­ows” trên các bộ phận của chữ.
22 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Trên cùng Layer này, ta sử dụng Dodge Tool (O) để vẽ một vài đường ánh sáng.
23 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Định những thông số sau đây cho layer trên cùng có chứa các chữ cái.
Blend­ing Options>Gradient Overlay
24 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gra­di­ent:
25 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Blend­ing Options>Stroke
26 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
27 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Chọn Line Tool (U) to tại đường thẳng dọc màu trắng, thể hiện đường viền cho những khối trong chữ cái.
28 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Chọn Pen Tool ℗ và vẽ một dải băng màu đen, Sau đó áp dụng Con­vert Point Tool để tạo hình dáng thích hợp.
29 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Layer: Blend­ing Options>Gradient Overlay
30 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
31 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
32 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Sử dụng công cụ vừa rồi để làm giống hình sau:
33 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Layer: Blend­ing Options>Gradient Over­lay
34 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
35 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
36 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Vẻ dải băng thứ ba:
37 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Layer: Blend­ing Options>Gradient Overlay
38 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số Gradient:
39 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
40 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
41 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Nhóm tất cả Layer có chứa dải băng thành một Group (chọn các Layer cần thiết và nhấn Ctrl+G). Copy nhóm vừa rồi và xóa toàn bộ hiệu ứng của các Layer. Sau đó sử dụng Free Trans­form để làm giống hình bên dưới:
42 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Merge các nhóm “group” có chứa dải băng đen và nhấn Ctrl+E. Thể hiện bóng đổ bằng cách chọn vùng chọn của phần dưới chữ cái sau đó xóa những phần không cần thiết của dải băng đen.
43 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
44 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Tạo Layer mới và dùng Brush để vẽ những đường trang trí như ảnh phía dưới
45 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Thông số layer: Blend­ing mode-Overlay
46 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Tạo một lớp mới và sử dụng cùng một Brush để vẽ thêm một đường nét (màu trắng) như hình phía dưới.
47 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Chọn hiệu ứng sau cho Layer: Filter>Blur>Gaussian blur
48 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
49 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Chỉnh lại thông số cho layer: Fill 50%
50 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
Sử dụng Pen Tool ℗ và Con­vert Point Tool để tạo vòng, bạn có thể vẽ thêm tùy ý muốn với thông số màu là: #545E4E
51 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
52 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
53 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web
54 Hiệu Ứng Chữ 3D  thiết kế web

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY