Hiệu Ứng Ánh Sáng

light photoshop tutorial Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 1

Tạo ra một radial gra­di­ent, đi từ một màu tím đến màu tía sẫm
img1 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 2

Sử dụng một Icon hình chiếc mũ ảo thuật tại Crys­tal Clear Col­lec­tion by Everaldo
mg img2 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 3

Thêm dòng văn bản Sử dụng hiệu ứng Dis­tort >Wave fil­ter để tạo gợn sóng
mg img4 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web
Tạo 2 sọc văn bản

Bước 4

Quay và đặt chúng vào đúng vị trí (Ctrl + T)
mg img5 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 5

Thêm một vài hiệu ứng sáng : Dùng những hiệu ứng khác nhau cho từng dòng, điểm khác biệt chính là sử dụng hiệu ứng Outer Glow phần phần hiểu chỉnh là COLOR DODGE..
mg img7Glow Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web
Thay đổi giá trị của Spread, Size and Range

Bước 6

Nhóm 2 dòng văn bản thành một và dùng mặt nạ (mask) để tạo hiệu ứng như hình dưới.
mg img8 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 7

Tạo ra nhóm văn bản khác sau đó sử dụng hiệu ứng gauss­ian blur, và cuối cùng là xóa những phần không cần thiết để đạt được hiệu quả như hình dưới đây.
mg img9 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web
Có cảm giác như vừa tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản.

Bước 8

Tạo Layer mới phía dưới văn bản, dùng Bursh — 100px tạo điểm trắng sáng.
mg img11 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web
Layer phải ở dưới text (văn bản), để hiệu ứng glow không tác động lên điểm trắng sáng

Bước 9

Tạo thêm hiệu ứng khói, bạn sử dụng Eraser tool để xóa điểm trắng và tạo cảm giác như hình dưới đây
mg img12 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 10

Tạo vùng chọn với thông số Feather lớn hơn 20 sau đó dùng hiệu ứng render>clouds và giử phím com­mand (mac), ctrl (win).
mg img14Smoke Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Bước 11

Tia sáng: dùng Brush để vẽ, bạn hãy tạo cảm giác chúng đang văng lên và phân tán ra ngoài. Sau đó, áp dụng Outer Glow và Inner Glow để tạo hiệu ứng.
mg img16 Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web

Kết thúc

Với thao tác đơn giản, bạn đã tạo được một hiệu ứng kỳ diệu, bạn có thể pha trộn các màu sắc để tạo chiều sâu.
magicEffect thumb Hiệu Ứng Ánh Sáng  thiết kế web
Toàn bộ bài học có thể hoàn tất trong 35 phút, Điều ghi nhớ ở đây là bạn đang tập sử dụng thuộc tính color dodge cho Layer và nhóm, Outer Glow và Inner Glow để tạo hiệu ứng ánh sáng.

Theo http://ndhpro.com

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY