Mẫu hoa sắt

Tổng hợp các mẫu hoa sắt. File ảnh có kích thước khá lớn, đã được co hẹp lại cho dễ nhìn, các bạn lưu các mẫu hoa sắt về máy tính rồi xem nhé...

Do các file mẫu hoa sắt cũ bị nằm trên host của 1 trang web có virus nên mình up lại lên trang khác cho mọi người truy cập an toàn hơn

Mọi người xem ở dưới nhé. Mấy file khá nặng nên trang web sẽ tải hơi lâu chút. Các bạn có thể save về máy tính để xem cho tốt hơnQUẢNG CÁO TẠI ĐÂY